Bengt Stapelfeldt

Bengt_ny_web
Bengt Stapelfeldt, kassör
E-post: bengt@samlingforsigtuna.se

Jag flyttade till Sigtuna 1966. Staden tilltalade mig på många sätt. Den historiska  miljön, småskaligheten och den vackra staden. Genom sin begränsade storlek var den överblickbar. Det var då för mig naturligt att engagera mig politiskt för att delta i stadens utveckling. Än viktigare blev det efter kommunsammanslagningen 1971. De frågor som är unika för vår unika stad riskerar att inte bli tillvaratagna i en storkommun av helt annat slag än Sigtuna stad. Den naturliga politisk hemvisten är då Samling för Sigtuna.