Representation

Kommunfullmäktige
Lars Björling, ledamot & gruppledare
Pär Engström, ledamot
Kerstin Erholm Forssman, ersättare

Kommunstyrelsen
Lars Björling, ledamot

Barn- och ungdomsnämnden
Charlotta Wieland, ersättare

Äldre- och omsorgsnämnden
Kerstin Erholm Forssman, ersättare

Bygg- och trafiknämnden
Lars Björling, ledamot

Kultur- och fritidsnämnden
Lars Björling, ledamot & 2:e vice ordförande

Landsbygdsrådet
Pär Engström, ledamot