Historik

Samling för Sigtuna är det självklara ombudet för Sigtuna stads invånare, organisationer och näringsidkare. Vi arbetar för att tillvarata sigtunabornas intressen och samtidigt vill vi verka för Sigtunas stads särart, behov och utveckling.

Vi är det enda parti i kommunen som huvudsakligen fokuserar på frågor som rör Sigtuna stad.

  • Bildades 1970 av Sven Elfström (m) och Leon Blomberg (s)
  • Sveriges äldsta lokalparti – representerat i Kommunfullmäktige sedan 1971
  • Konsekvent arbetat för att sigtunaborna ska erbjudas en ärlig omröstning om återgång till gamla kommungränsen
  • Är sigtunabornas röst i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder