Lars Björling


Lars Björling, gruppledare
E-post: lars@samlingforsigtuna.se

Att bo i Sigtuna stad är en fantastisk kombination av att leva i en småskalig miljö, i en expansiv region och att samtidigt kunna ta del av ett av Sveriges mest unika kulturarv. Jag har bott i Sigtuna stad i hela mitt liv och sett staden växa från en slumrande idyll, med inte så många invånare, till en alltmer expansiv ort. De senaste åren har det byggts mycket i staden. Bristen på övergripande planering och analys gör att infrastrukturen haltar och stadens unika miljö hotas allt mer. Jag vill bevara den gamla kultur- och sjöstaden Sigtuna men samtidigt ge utrymme för en sund och stark utveckling av staden med balans i viktig samhällsservice.

Samling för Sigtuna är det enda partiet som konsekvent bevakar dessa frågor och får därför både min röst och mitt engagemang!