Stora Gatan tar stryk av all trafik

För några år sedan infördes restriktioner för tung trafik på Stora Gatan, efter ett förslag från SfS.
Trafiken med tunga fordon har ändå ökat vilket gör att gatan sjunker, flera hus har fått kraftiga sättningar och dagvattensystemet fungerar inte på delar av gatan.
Taxi- och varubilar kör i bägge färdriktningarna och det blir trafikstockning. Fotgängare får trycka upp sig mot husväggen för att släppa fram bilarna.
Det blir allt vanligare att ta fram hållbara alternativ till varudistribution i känsliga miljöer. Initiativet #ÄLSKADESTAD är ett exempel där kommuner samarbetar med olika aktörer för att ta fram nya lösningar (www.alskadestad.se).
I de centrala delarna av Oslo håller man på att bygga upp ett distributionssystem med eldrivna flakmopeder.
Vi vill arbeta fram nya sätt att distribuera varor till näringsidkarna. Ett sätt kan vara att alla leveranser lämnas centralt i anslutning till stadskärnan och lastas om till eldrivna och lätta fordon som levererar till Stora Gatan. Vi får då ett hållbart system som skyddar miljön och de gamla husen.
Man behöver också installera höj- och sänkbara pollare för att hindra obehörig fordonstrafik men tillåter blåljusfordon och färdtjänst att komma fram.
Ett samarbete med EU-medel och andra intressenter måste byggas upp för att finansiera ett nytt system.
Om vi ska behålla vår unika gata krävs nytänkande. Det vill vi arbeta för.