Det klingar allt starkare..

Den fina lilla klockstapeln utanför Mariakyrkan klingar allt starkare i väntan på ett nytt landmärke i Klockbacken.