Motion Stora Gatan – september 2013

Motion till kommunfullmäktige i Sigtuna  I januari 2011 lämnade Samling för Sigtuna in en motion om att reglera varutransporterna på Stora Gatan i Sigtuna stad. Tretton månader senare, den 23 februari 2012, beslutade Läs mer …

Kommunal borgen

Vid årsskiftet trädde en ny lag i kraft, som ändrar förutsättningarna för allmännyttiga bostadsföretag. Bolagen ska nu drivas enligt affärsmässiga principer och får inte ges några särskilda fördelar av ägarna, monster Läs mer …

Gång- och cykelväg till Eriksund

Trafiken på väg 263 mellan Sigtuna stad och Eriksund är hårt belastad av personbilar och tung trafik som långtradare, lastbilar, varubilar och bussar. moncler outlet polo 2 moncler armoise albizia 2 Denna sträcka Läs mer …

Kommundelsråd

Sigtuna stad med sin unika historia och sitt kulturarv är ett viktigt ansvar för kommunen att förvalta. Förutom att vara ett riksintresse är stadens historia också en ovärderlig tillgång för besöksnäringen och en källa Läs mer …

Stora Gatan

För besökande till Sigtuna stad är det ett populärt nöje att flanera och besöka caféer på Stora Gatan. Det är även mycket uppskattat av de boende i staden. Att då behöva trängas med stora fordon som trafikerar gågatan Läs mer …