Strandpromenaden

Under den gångna påskhelgen har vi sett hur attraktivt det är att flanera och ha picknick längs strandpromenaden i Sigtuna.Detta har resulterat i att de papperskorgar som finns snabbt blir överfulla och en hel del sopor Läs mer …

Svartbyggen

Att det är viktigt att gällande detaljplaner och beviljade bygglov följs torde vara självklart för de flesta. Ändå överträds av och till gällande planer och bygglov av enskilda fastighetsägare. Just nu finns det ett Läs mer …

Gamla varvet

Sigtuna Båtklubb har arrenderat gamla varvet av Sigtuna kommun sedan 1948 och är nu uppsagda, då kommunledningen har andra planer för området. På gamla varvet vinterförvaras i dag ett femtiotal båtar. moncler shirts Läs mer …