Varvstomten

Detaljplan för varvstomten i Sigtuna stad än en gång! Detaljplanen för omdaning av hamnområdet är nu efter majoritetens långa betänketid aktuell på nytt. Något större nytänkande har man dock inte åstadkommit. Sedan Läs mer …

Fel och osakligt i flygblad från (S)

Insändare i Sigtunabygden september 2012 Många hushåll i Sigtuna stad har nyligen fått ett flygblad från socialdemokraterna. Förutom obegränsat med eget beröm går man ut med vilseledande påståenden och ren och skär Läs mer …

Därför säger vi nej till att köpa nytt vindkraftverk

Insändare i Sigtunabygden 25 april 2012 Vi vill inledningsvis fastslå att Samling för Sigtuna är positivt inställt till vindkraft och att kommunen använder grön el. Det beslut som Kommunstyrelsen tog den 16 april är Läs mer …

Johansson attackerar Holst

Kommentar med anledning av att Anders Johansson (S) uttryckt missnöje med valet av det nya oppositionsrådet. insändare AJ attackerar Holst Läs mer …

Gång- och cykelväg längs 263:an

Vi arbetar vidare för att få en gång- och cykelväg från Sigtuna stad mot Eriksund. Nytt utspel av kommunstyrelsens ordförande. insändare väg 263_feb12 Läs mer …